جدیدترین مطالب

پرسش از حق حاکمیت و حکومت، دغدغه مسلمانان و به ویژه شیعیان در طول تاریخ و زمان غیبت امام معصوم(ع) بوده است؛ این پرسش در زمان غیبت در نهایت به تکوین نظریه ولایت فقیه انجامید؛ اما شکل و حجم این نظریه از ابتدا و تا کنون به یکسان باقی نمانده و در فراز و فرود تاریخ، فربه و نحیف شده و تحولات کیفی مهمی را تجربه کرده است.

به گزارش شبکه اجتهاد، دکتر شریف لک زایی در کتاب «بررسی تطبیقی نظریه‌های ولایت فقیه» به دنبال بررسی تطور فربه و نحیف شدن این نظریه از منظر شیعیان می‌باشد. دغدغه وی بررسی مسئله مشروعیت در دو نظریه عمده شیعه یعنی «انتصاب» و «انتخاب» با یک رویکرد معرفت درجه دوم می‌باشد.

لذا پژوهش وی، یک کار مقایسه‌ای است که به دنبال کشف وجوه اشتراک و افتراق و مبنای متفاوت مشروعیت در این دو نظریه، چگونگی سازماندهی ساختار قدرت، چگونگی برقراری رابطه حاکم با شهروندان و نحوه تعامل با چالش‌های جدید از منظر این دو نظریه می‌باشد؛ این کتاب مشتمل بر چهار فصل می‌باشد.

نویسنده در مقدمه ادعا می‌کند که نظام سیاسی ولایت فقیه بر اساس نظریه‌های انتخابی و انتصابی، تفاوت‌ها و اشتراکاتی در خاستگاه و مشروعیت، فرایند قدرت و ارکان نظام سیاسی، نظام فرد و دولت و به ویژه در میزان انطباق و عدم انطباق با پدیده‌های و چالش‌های جدید دارند. همین تفاوت‌ها و اشتراک‌ها موجب نزدیکی یا دور شدن این دو نظریه از هم شده‌است.

کتب و آثار دیجیتال پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) بعنوان ناشر دیجیتال در بستر نرم افزار مدیریت و ساخت منابع دیجیتال پژوهان ارائه می گردد. مجموعه حاضر مشتمل بر 10 جلد از آثار پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در حوزه سیاست متعالیه می باشد.
این مجموعه شامل کتب زیر می باشد:
1. مقدمه ای بر حکمت سیاسی متعالیه، ابوالحسن حسنی
2. مفهوم شناسی حکمت متعالی سیاسی
3. درآمدی بر اخلاق فلسفی در حکمت متعالیه
4. سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (مجموعه مقالات) جلد اول
5. سیاست متعالیه از منظرحکمت متعالیه (مجموعه مقالات ) جلد سوم
6. سیاست متعالیه از منظرحکمت متعالیه (مجموعه مقالات ) جلد چهارم
7. سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (دفتر اول: نشست ها و گفتگوها)
8. سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (دفتر دوم: نشست ها و گفتگوها)
9. سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (دفتر سوم: نشست ها و سخنرانی ها)
10. سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (چکیده نشست ها و مقاله ها)
 
لینک دریافت:
http://cafebazaar.ir/app/ir.isca.pajoohan.siasatmotaliye/?l=fa
- See more at: http://www.isca.ac.ir/Portal/home/?news/127800/205391/209497/%D9%86%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA%20%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA#sthash.PXGEmgvT.dpuf
کتاب آزادی و دانش حاصل پژوهش شریف لک زایی، عضو هیئت علمی گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب هشتاد و دومین اثر از آثار پژوهشکده است که به قلم شریف لک زایی نگارش یافته است، این اثر در چهار گفتار به بحث نسبت میان آزادی و دانش پرداخته و بر مباحث حلقوی میان این دو تأکید دارد.
كتاب «سياست متعاليه از منظر حكمت متعاليه»، شامل دفتر دوم نشست‌ها و گفت‌وگوهايی درباره اين موضوع، به اهتمام شریف لک زایی و نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد. به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا)، حكمت متعاليه امروزه يكی از مكتب‌های پرطرفدار فلسفه اسلامی است كه تداوم‌بخش حيات فلسفی در جهان اسلام و ايران است. متفكران بنامی را می‌توان نام برد كه از شارحان و مفسران بزرگ اين حكمت نوپديد بوده‌اند.

در ادامه فصل دوم، گفتگو با نجمه کیخا در رابطه با تحول در اخلاق و تاثیر آن بر سیاست آورده شده است. «آزادی جوهر انسانیت» نیز عنوان گفتگوی بعدی است که با شریف لک زایی در رابطه با ارتباط آزادی و اخلاق، آزادی سیاسی و اخلاق سیاسی و اجتماعی انجام شده است.

نجمه کیخا در مقالۀ «مبانی فلسفی اخلاق و سیاست در حکمت متعالیه» بر این نظر است که حکمت متعالیه از تأثیرگذارترین مکاتب فکری دوران معاصر ایران است. این تأثیر، تنها در عرصۀ نظریه‌پردازی و تکامل این نظریه نیست، بلکه بیش از آن، در ساختارهای اساسی جامعه و حکومت دیده می‌شود و این چنین یکی از بزرگ‌ترین تحولات سیاسی ـ اجتماعی قرن بیستم را رقم زده است. امام خمینی به مثابۀ حکیمی از مکتب حکمت متعالیه، توانست پروژۀ عملی این حکمت را گامی جلوتر ببرد.
«سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه(جلد سوم)» عنوان کتابی است که به اهتمام شریف لک‌زایی از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده است. این مجموعه با هدف تبیین ظرفیت‌های فلسفۀ متعالیه برای ورود به حوزۀ حیات اجتماعی و سیاسی و معرفی توانمندی فلسفۀ سیاسی اسلامی طراحی شده و در سطوح و شیوه‌های متنوع علمی در حال انجام است. گفتارهای این مجموعه بخشی از مقالاتی است که در همایش «سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه» در زمینه‌هایی همچون فرد و جامعه، انسان، امامت، سیاست و شریعت و مباحث تطبیقی ارائه شده است.