جدیدترین مطالب

«درآمدی بر اندیشه سیاسی امام موسی صدر» نوشته شریف لک‌زایی از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر می‌شود. در این کتاب فلسفه سیاسی از منظر امام صدر بررسی شده است.

شریف لک‌زایی به خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) گفت: کتاب «درآمدی بر اندیشه سیاسی امام موسی صدر» در هفت فصل به تبیین ابعاد مختلف اندیشه سیاسی این متفکر جهان اسلام می‌پردازد. «شرح حال، فعالیت‌ها و آثار»، «بنیان‌های اندیشه»، «آزادی»، «عدالت»، «انسجام و همبستگی»، «ولایت» و «حکومت» به ترتیب عناوین فصول هفتگانه کتاب است.

وسائل ـ شریف لک‌زایی با اشاره به چاپ چهارم کتاب «بررسی تطبیقی نظریه‌های ولایت فقیه» گفت: اگر بخواهیم موضوعاتی همچون فقه حکومتی ماندگار باشد، نیاز است که در فضای آموزشی حوزه علمیه قرار بگیرد؛‌ یعنی یک برنامه آموزشی برای آن تعریف شود و در این زمینه در فضای آموزشی حوزه علمیه به تعریف نیرو پرداخته شود و در گام بعد در قالب یک رشته مطالعاتی و رشته‌ای که بتواند بخشی از نیازهای جامعه را برطرف کند مطرح شود. 

به گزارش سرویس سیاست پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، با توجه به فرمایش رسول گرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله دانش‌ها به سه دسته تقسیم می‌شود، آیة محکمة، فریضة عادلة و سنة قائمة؛ بحث‌های فلسفی،‌ عقلی و کلامی در بخش آیه محکمه قرار می‌گیرد که بنیادی‌تر و مباحثی اعتقادی است، مباحث اخلاقی، معنوی و باطنی در بخش فریضه عادله است؛ اما مباحث فقهی در بخش سنت قائمه قرار می‌گیرد که با مباحث عینی، اجتماعی و بالفعل جامعه سروکار دارد و به حوزه رفتار مربوط می‌شود؛ بنابراین اگر فقه داعیه‌دار اداره جامعه است، باید در این عرصه، کلان‌نگری و کارآمدی داشته باشد.

در همین راستا خبرنگار سرویس سیاست پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، گفت‌وگویی با شریف لک‌زایی داشته است که وی با اشاره به چاپ چهارم کتاب بررسی تطبیقی نظریه‌های ولایت فقیه و چاپ دوم فلسفه سیاسی صدرالمتألهین در زمینه بسط و گفتمان سازی فقه حکومتی در حوزه علمیه توضیح داده است که متن آن تقدیم می‌شود.

«درآمدی بر اندیشه سیاسی امام موسی صدر» نوشته شریف لک‌زایی از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر می‌شود. در این کتاب فلسفه سیاسی از منظر امام صدر بررسی شده است.

 شریف لک‌زایی گفت: کتاب «درآمدی بر اندیشه سیاسی امام موسی صدر» در هفت فصل به تبیین ابعاد مختلف اندیشه سیاسی این متفکر جهان اسلام می‌پردازد. «شرح حال، فعالیت‌ها و آثار»، «بنیان‌های اندیشه»، «آزادی»، «عدالت»، «انسجام و همبستگی»، «ولایت» و «حکومت» به ترتیب عناوین فصول هفتگانه کتاب است.

وی افزود: با توجه به اینکه این کتاب به مباحث فقه سیاسیِ امام موسی صدر نپرداخته و بیشتر مباحث با رویکرد فلسفه سیاسی مورد بحث قرار گرفته است عنوان کتاب «درآمدی بر اندیشه سیاسی امام موسی صدر» انتخاب شد. امیدوارم در آینده‌ای نزدیک بتوانم دیگر ابعاد اندیشه سیاسی امام صدر را پژوهش و تبیین کنم.

کتاب «بررسی تطبیقی نظریه‌های ولایت فقیه» تألیف شریف لک‌زایی به همت پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به چاپ چهارم رسیده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، این کتاب در چهار فصل به بیان نظریات مختلف در باب ولایت فقیه می‌پردازد. در فصل اول مباحث کلامی ـ اعتقادی نظریه‌های ولایت فقیه، در فصل دوم ساختار نظام سیاسی و فرآیند قدرت در نظریه‌های ولایت فقیه، فصل سوم رابطه دولت و شهروندان و مشارکت سیاسی در نظریه انتصاب و انتخاب و در فصل چهارم نظریه‌های ولایت فقیه مورد بحث قرار می‌گیرند.

پرسش از حق حاکمیت و حکومت، دغدغه مسلمانان و به ویژه شیعیان در طول تاریخ و زمان غیبت امام معصوم(ع) بوده است؛ این پرسش در زمان غیبت در نهایت به تکوین نظریه ولایت فقیه انجامید؛ اما شکل و حجم این نظریه از ابتدا و تا کنون به یکسان باقی نمانده و در فراز و فرود تاریخ، فربه و نحیف شده و تحولات کیفی مهمی را تجربه کرده است.

به گزارش شبکه اجتهاد، دکتر شریف لک زایی در کتاب «بررسی تطبیقی نظریه‌های ولایت فقیه» به دنبال بررسی تطور فربه و نحیف شدن این نظریه از منظر شیعیان می‌باشد. دغدغه وی بررسی مسئله مشروعیت در دو نظریه عمده شیعه یعنی «انتصاب» و «انتخاب» با یک رویکرد معرفت درجه دوم می‌باشد.

لذا پژوهش وی، یک کار مقایسه‌ای است که به دنبال کشف وجوه اشتراک و افتراق و مبنای متفاوت مشروعیت در این دو نظریه، چگونگی سازماندهی ساختار قدرت، چگونگی برقراری رابطه حاکم با شهروندان و نحوه تعامل با چالش‌های جدید از منظر این دو نظریه می‌باشد؛ این کتاب مشتمل بر چهار فصل می‌باشد.

نویسنده در مقدمه ادعا می‌کند که نظام سیاسی ولایت فقیه بر اساس نظریه‌های انتخابی و انتصابی، تفاوت‌ها و اشتراکاتی در خاستگاه و مشروعیت، فرایند قدرت و ارکان نظام سیاسی، نظام فرد و دولت و به ویژه در میزان انطباق و عدم انطباق با پدیده‌های و چالش‌های جدید دارند. همین تفاوت‌ها و اشتراک‌ها موجب نزدیکی یا دور شدن این دو نظریه از هم شده‌است.

کتب و آثار دیجیتال پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) بعنوان ناشر دیجیتال در بستر نرم افزار مدیریت و ساخت منابع دیجیتال پژوهان ارائه می گردد. مجموعه حاضر مشتمل بر 10 جلد از آثار پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در حوزه سیاست متعالیه می باشد.
این مجموعه شامل کتب زیر می باشد:
1. مقدمه ای بر حکمت سیاسی متعالیه، ابوالحسن حسنی
2. مفهوم شناسی حکمت متعالی سیاسی
3. درآمدی بر اخلاق فلسفی در حکمت متعالیه
4. سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (مجموعه مقالات) جلد اول
5. سیاست متعالیه از منظرحکمت متعالیه (مجموعه مقالات ) جلد سوم
6. سیاست متعالیه از منظرحکمت متعالیه (مجموعه مقالات ) جلد چهارم
7. سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (دفتر اول: نشست ها و گفتگوها)
8. سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (دفتر دوم: نشست ها و گفتگوها)
9. سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (دفتر سوم: نشست ها و سخنرانی ها)
10. سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (چکیده نشست ها و مقاله ها)
 
لینک دریافت:
http://cafebazaar.ir/app/ir.isca.pajoohan.siasatmotaliye/?l=fa
- See more at: http://www.isca.ac.ir/Portal/home/?news/127800/205391/209497/%D9%86%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA%20%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA#sthash.PXGEmgvT.dpuf
کتاب آزادی و دانش حاصل پژوهش شریف لک زایی، عضو هیئت علمی گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب هشتاد و دومین اثر از آثار پژوهشکده است که به قلم شریف لک زایی نگارش یافته است، این اثر در چهار گفتار به بحث نسبت میان آزادی و دانش پرداخته و بر مباحث حلقوی میان این دو تأکید دارد.
كتاب «سياست متعاليه از منظر حكمت متعاليه»، شامل دفتر دوم نشست‌ها و گفت‌وگوهايی درباره اين موضوع، به اهتمام شریف لک زایی و نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد. به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا)، حكمت متعاليه امروزه يكی از مكتب‌های پرطرفدار فلسفه اسلامی است كه تداوم‌بخش حيات فلسفی در جهان اسلام و ايران است. متفكران بنامی را می‌توان نام برد كه از شارحان و مفسران بزرگ اين حكمت نوپديد بوده‌اند.