جدیدترین مطالب

siysat_motali1.jpgبه گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نخستين دفتر کتاب سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه شامل نشست ها و گفت‌وگوهاي اين همايش به اهتمام شریف لک زایی منتشر شد. کتاب حاضر در سه بخش «سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه»، «ظرفیت‌ها و توانایی های سیاسی ـ اجتماعی حکمت متعالیه» و «حکمت متعالیه و ایران معاصر» تدوین شده است. دفتر اول کتاب سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه به همت شریف لک زایی در 552 صفحه و با شمارگان 1400 نسخه در زمستان سال1387 از سوی پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی منتشر شده است.

political_freedom.jpgپرسش اساسی این پژوهش، چیستی آزادی سیاسی در اندیشه آیه الله بهشتی و مطهری و مقایسه دیدگاه هایشان است. تمام پژوهش بر این پیش فرض استوار است که انسان براساس نظام توحیدی و مذهب تشیع، آزاد، مختار، صاحب اراده و انتخابگر آفریده شده است و بر این اساس، آزادی و صاحب اختیار بودن انسان، با توجه به این که آزادی گوهر آدمی است، مفید بوده و نیز حکومت های استبدادی در نظام توحیدی مطرود است.

دفتر اول كتاب «سياست متعاليه از منظر حكمت متعاليه» (نشست‌ها و گفتگوها) به اهتمام شريف لك‌زايی، توسط پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چاپ و منتشر شد. در این اثر متن کامل چهارده نشست برگزار شده درباره فلسفه سیاسی متعالیه منتشر شده و دیگر نشست ها در دو دفتر دیگر در حال آماده سازی برای انتشار است. پیش از این چکیده نشست ها و مقاله های همایش سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه منتشر شده بود.

اندیشه سیاسی شرف‌الدین به اهتمام محمد پزشکی از سوی مؤسسه بوستان کتاب منتشر شد. این كتاب مجموعه مقالاتي درباره انديشه سياسي شرف الدين است و در موضوعات زندگى و زمانه شرف‌الدین، مبانى اندیشه سیاسى، طرز برخورد با استبداد داخلى و استعمار خارجى، اهمیت محورى وحدت مسلمانان در شرایط بیدارى اسلامى و مسئله گفتگو و راهکارهاى عملى آن میان مسلمانان تنظيم شده است. فصل پنجم اين اثر با عنوان الزامات گفت و شنود با تأكيد بر انديشه علامه شرف الدين و امام موسي صدر توسط شريف لك زايي نگارش شده است.

چکیده نشست‌ها و مقاله های همایش «سیاست متعاليه از منظر حكمت متعاليه» به اهتمام شريف لك زايي در قالب كتابی منتشر شد. اين كتاب در 222 صفحه چاپ و منتشر شده است و در ابتدای این مجموعه چکیده نشست های برگزار شده با آيت‌الله جوادی ‌آملی آمده است. همچنين در اين كتاب چکیده مباحثی از عماد افروغ، محسن غرویان، عبدالحسين خسروپناه، احمد عابدی، نجف لک زایی، عبدالرسول عبودیت، علیرضا صدرا، محمد علی فتح اللهی، احمد بهشتی به چشم می‌خورد. در بخش چکیده مقاله ها نیز چکیده قریب 80 مقاله آمده است. در مقدمه این اثر تبيين ظرفيت‌های فلسفه متعاليه برای ورود به حوزه حيات اجتماعی و سياسی و معرفی توان مندی فلسفه سياسی اسلامی در شمار اهداف این پروژه ذکر شده است.

كتاب توزيع و مهار قدرت در نظريه ولايت فقيه، نوشته شريف لك زايي، در ششمين جشنواره سراسري طريق جاويد برگزيده شد. اين اثر كه براي نخستين بار در 1385 توسط كانون انديشه جوان پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي منتشر شده بود در سال 1386 دوباره منتشر شد.
political_freedom.jpgپس از شش سال كتاب آزادي سياسي در انديشه آيت الله مطهري و آيت الله بهشتي (البته بي اذن و اطلاع نويسنده) تجديد چاپ شد. ناشر در پشت جلد اين اثر  آورده است:
آزادى سياسى از گفتمان هاى پر اهميتى است كه دانشوران در همه عصرها و دوره ها به آن توجه كرده اند. در روزگار ما نيز فيلسوفان سياست و انديشه ورزان به ژرف كاوى در اين مقوله پرداخته و آراى گوناگونى ارائه كرده اند. از جمله آنها دو انديشمند برجسته اسلامى آية الله مطهرى و بهشتى هستند كه نگرگاه ايشان بسيار راه گشاست
barresi_tatbighi.jpgاثر حاضر، با رويكردي تطبيقي و مقايسه اي بر آن است، ضمن واكاوي، توصيف و تحليل عناصر برجسته و اثر گذار در نظريه هاي ولايت فقيه، نقطه عزيمت اين نظريه ها را مورد بررسي، مقايسه و سنجش قرار دهد . از اين رو  در پي تحليل واقعيت هاي موجود درون نظريه ها است. ايضاح تمايزها و مشتركات در مناسبات دولت و شهروندان، تفكيك حوزه خصوصي از حوزه عمومي، ساختار و فرآيند قدرت و ميزان سازگاري با پرسش ها و انتظارات نوين در شمار مباحثي است كه در اين اثر به آن ها پرداخته شده است.

monasebat-akhlagh-copy.jpgاثر حاضر به پژوهش در باب دو مفهوم بحث انگیز در اندیشه سیاسی اسلامی پرداخته است. اهمیت همزمان اخلاق در اندیشه سیاسی و در آموزه های اسلامی به عنوان عاملی مهم در نیل به سعادت فرد و جامعه در کنار نقش سیاست در تنظیم حیات جمعی، نیازمند فهم چگونگی مناسبات این دو و تنظیم دقیق ارتباط و همکاری میان آنها است. در این صورت نه سیاست که در حکومت اسلامی داعیه تأمین محیط سالم برای گسترش و رشد اخلاق را دارد از آموزه های اخلاقی تهی خواهد شد و نه اخلاق حیطه ای منفک و جدا از زندگی جمعی خواهد گردید....