جدیدترین مطالب

siasatemotaalie.pngبررسی وجوه سیاسی حکمت متعالیه در کتابی با عنوان «سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه» به کوشش شریف لک‌زایی نگاشته شد. این اثر که جلد نخست مجموعه مقالات درباره این موضوع به شمار می‌آید، از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده است. این کتاب با تأکید بر امکان حکمت سیاسی متعالیه، تبیین برخی از مبانی و مفاهیم حکمت سیاسی متعالیه و تجلی حکمت متعالیه در اندیشه سیاسی معاصر، بر آن است گام‌های آغازین برای پردازش «حکمت سیاسی متعالیه» را بردارد.

mahare_godrat.jpgبه همت انتشارات کانون اندیشه جوان کتاب "توزیع و مهار قدرت در نظریه ولایت فقیه" به قلم شریف لک زایی به چاپ سوم رسید. هدف عمده کتاب توزیع و مهار قدرت در نظریه ولایت فقیه پاسخگویی به پرسش از ماهیت و جایگاه تفکیک قوا در نظریه ولایت فقیه است. در این اثر به دیدگاه امام خمینی به صورت مستقیم اشاره شده و ولایت مطلقه فقیه نیز به طور مبسوط مورد بحث قرار گرفته است.

mosharekat.jpgاین کتاب دربر دارنده دو سخنرانی از آقایان دکتر محمدجواد نوروزی و دکتر قاضی زاده، با عنوان "وحدت ملی از دیدگاه امام خمینی(س)" و دو مقاله از دکتر شریف لک زایی با عنوان "آزادی و مشارکت سیاسی در اندیشه امام خمینی(س)" و دکتر غلامرضا بهروز لک با عنوان "نقش دین در همبستگی اجتماعی" است که پس از ارایه در نشست "همبستگی ملی و مشارکت عمومی" و نقد و بررسی و تحلیل شرکت کنندگان است.

emam.jpgهمبستگی ملی و مشارکت عمومی از دیدگاه امام خمینی در بردارنده دو سخنرانی از دکتر محمد جواد نوروزی و دکتر کاظم قاضی زاده و دو مقاله از دکتر شریف لک زایی، با عنوان «آزادی و مشارکت سیاسی در اندیشه امام خمینی» و دکتر غلامرضا بهروزلک با عنوان «نقش دین در همبستگی اجتماعی» است، که پس از ارائه در نشست «همبستگی ملی و مشارکت عمومی» به صورت حاضر تدوین و به چاپ رسیده است.

siysat_motali1.jpgبه گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نخستين دفتر کتاب سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه شامل نشست ها و گفت‌وگوهاي اين همايش به اهتمام شریف لک زایی منتشر شد. کتاب حاضر در سه بخش «سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه»، «ظرفیت‌ها و توانایی های سیاسی ـ اجتماعی حکمت متعالیه» و «حکمت متعالیه و ایران معاصر» تدوین شده است. دفتر اول کتاب سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه به همت شریف لک زایی در 552 صفحه و با شمارگان 1400 نسخه در زمستان سال1387 از سوی پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی منتشر شده است.

political_freedom.jpgپرسش اساسی این پژوهش، چیستی آزادی سیاسی در اندیشه آیه الله بهشتی و مطهری و مقایسه دیدگاه هایشان است. تمام پژوهش بر این پیش فرض استوار است که انسان براساس نظام توحیدی و مذهب تشیع، آزاد، مختار، صاحب اراده و انتخابگر آفریده شده است و بر این اساس، آزادی و صاحب اختیار بودن انسان، با توجه به این که آزادی گوهر آدمی است، مفید بوده و نیز حکومت های استبدادی در نظام توحیدی مطرود است.

دفتر اول كتاب «سياست متعاليه از منظر حكمت متعاليه» (نشست‌ها و گفتگوها) به اهتمام شريف لك‌زايی، توسط پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چاپ و منتشر شد. در این اثر متن کامل چهارده نشست برگزار شده درباره فلسفه سیاسی متعالیه منتشر شده و دیگر نشست ها در دو دفتر دیگر در حال آماده سازی برای انتشار است. پیش از این چکیده نشست ها و مقاله های همایش سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه منتشر شده بود.

اندیشه سیاسی شرف‌الدین به اهتمام محمد پزشکی از سوی مؤسسه بوستان کتاب منتشر شد. این كتاب مجموعه مقالاتي درباره انديشه سياسي شرف الدين است و در موضوعات زندگى و زمانه شرف‌الدین، مبانى اندیشه سیاسى، طرز برخورد با استبداد داخلى و استعمار خارجى، اهمیت محورى وحدت مسلمانان در شرایط بیدارى اسلامى و مسئله گفتگو و راهکارهاى عملى آن میان مسلمانان تنظيم شده است. فصل پنجم اين اثر با عنوان الزامات گفت و شنود با تأكيد بر انديشه علامه شرف الدين و امام موسي صدر توسط شريف لك زايي نگارش شده است.

چکیده نشست‌ها و مقاله های همایش «سیاست متعاليه از منظر حكمت متعاليه» به اهتمام شريف لك زايي در قالب كتابی منتشر شد. اين كتاب در 222 صفحه چاپ و منتشر شده است و در ابتدای این مجموعه چکیده نشست های برگزار شده با آيت‌الله جوادی ‌آملی آمده است. همچنين در اين كتاب چکیده مباحثی از عماد افروغ، محسن غرویان، عبدالحسين خسروپناه، احمد عابدی، نجف لک زایی، عبدالرسول عبودیت، علیرضا صدرا، محمد علی فتح اللهی، احمد بهشتی به چشم می‌خورد. در بخش چکیده مقاله ها نیز چکیده قریب 80 مقاله آمده است. در مقدمه این اثر تبيين ظرفيت‌های فلسفه متعاليه برای ورود به حوزه حيات اجتماعی و سياسی و معرفی توان مندی فلسفه سياسی اسلامی در شمار اهداف این پروژه ذکر شده است.