جدیدترین مطالب

كتاب توزيع و مهار قدرت در نظريه ولايت فقيه، نوشته شريف لك زايي، در ششمين جشنواره سراسري طريق جاويد برگزيده شد. اين اثر كه براي نخستين بار در 1385 توسط كانون انديشه جوان پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي منتشر شده بود در سال 1386 دوباره منتشر شد.
political_freedom.jpgپس از شش سال كتاب آزادي سياسي در انديشه آيت الله مطهري و آيت الله بهشتي (البته بي اذن و اطلاع نويسنده) تجديد چاپ شد. ناشر در پشت جلد اين اثر  آورده است:
آزادى سياسى از گفتمان هاى پر اهميتى است كه دانشوران در همه عصرها و دوره ها به آن توجه كرده اند. در روزگار ما نيز فيلسوفان سياست و انديشه ورزان به ژرف كاوى در اين مقوله پرداخته و آراى گوناگونى ارائه كرده اند. از جمله آنها دو انديشمند برجسته اسلامى آية الله مطهرى و بهشتى هستند كه نگرگاه ايشان بسيار راه گشاست
barresi_tatbighi.jpgاثر حاضر، با رويكردي تطبيقي و مقايسه اي بر آن است، ضمن واكاوي، توصيف و تحليل عناصر برجسته و اثر گذار در نظريه هاي ولايت فقيه، نقطه عزيمت اين نظريه ها را مورد بررسي، مقايسه و سنجش قرار دهد . از اين رو  در پي تحليل واقعيت هاي موجود درون نظريه ها است. ايضاح تمايزها و مشتركات در مناسبات دولت و شهروندان، تفكيك حوزه خصوصي از حوزه عمومي، ساختار و فرآيند قدرت و ميزان سازگاري با پرسش ها و انتظارات نوين در شمار مباحثي است كه در اين اثر به آن ها پرداخته شده است.

monasebat-akhlagh-copy.jpgاثر حاضر به پژوهش در باب دو مفهوم بحث انگیز در اندیشه سیاسی اسلامی پرداخته است. اهمیت همزمان اخلاق در اندیشه سیاسی و در آموزه های اسلامی به عنوان عاملی مهم در نیل به سعادت فرد و جامعه در کنار نقش سیاست در تنظیم حیات جمعی، نیازمند فهم چگونگی مناسبات این دو و تنظیم دقیق ارتباط و همکاری میان آنها است. در این صورت نه سیاست که در حکومت اسلامی داعیه تأمین محیط سالم برای گسترش و رشد اخلاق را دارد از آموزه های اخلاقی تهی خواهد شد و نه اخلاق حیطه ای منفک و جدا از زندگی جمعی خواهد گردید....

mahare_godrat.jpgبه همت انتشارات کانون اندیشه جوان کتاب "توزیع و مهار قدرت در نظریه ولایت فقیه" به قلم شریف لک زایی به چاپ دوم رسید. لک زایی در گفتگو با سایت کانون اندیشه جوان پیرامون مباحث این کتاب اظهار داشت: به رغم تصورات موجود مبنی بر اینکه نظریه تفکیک قوا در میان دیدگاه های حقوقی محل بحث است، لیکن در این اثر سعی شده از بعد اندیشه و فلسفه سیاسی به این موضوع پرداخته شود....

كتاب بررسي تطبيقي نظريه هاي ولايت فقيه به قلم شريف لك زايي و به همت پژوهشكده علوbarresi_tatbigh_1.jpgم و انديشه سياسي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي منتشر شد.

اين كتاب در 4 فصل به بيان نظريات مختلف در باب ولايت فقيه مي پردازد در فصل اول مباحث كلامي – اعتقادي نظريه هاي ولايت فقيه در فصل دوم ساختار نظام سياسي و فرآيند قدرت در نظريه هاي ولايت فقيه، فصل سوم رابطه دولت و شهروندان و مشاركت سياسي در نظريه انتصاب و انتخاب و در فصل چهارم نظريه‌هاي ولايت فقيه مورد بحث قرار مي گيرند.