جدیدترین مطالب

كتاب «سياست متعاليه از منظر حكمت متعاليه»، شامل دفتر دوم نشست‌ها و گفت‌وگوهايی درباره اين موضوع، به اهتمام شریف لک زایی و نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد. به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا)، حكمت متعاليه امروزه يكی از مكتب‌های پرطرفدار فلسفه اسلامی است كه تداوم‌بخش حيات فلسفی در جهان اسلام و ايران است. متفكران بنامی را می‌توان نام برد كه از شارحان و مفسران بزرگ اين حكمت نوپديد بوده‌اند.
با اين‌ حال، آن‌چنان كه بايد تمامی ابعاد حكمت متعاليه، به‌ويژه وجوه سياسی آن، مورد توجه، بررسی، تأمل و پژوهش واقع نشده است. اين پژوهش گفتاری كه به همت شريف لك‌زايی تدوين شده، بر آن است تا ضمن ارائه چشم‌انداز و نظام پرسش‌های حكمت سياسی متعاليه، با بحث درباره حكمت متعاليه و ايران معاصر، ابعاد سياسی حكمت متعاليه را برجسته سازد و در مسير توانمندسازی و غنای فلسفه سياسی اسلامی گام بردارد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید