جدیدترین مطالب

اگر ما بخواهيم به اتحاد ملى برسيم چاره‌اى جز گفتگو با يکديگر نداريم. در گفتگو هم بايد طرفين اصولى را بپذيرند. نقد هم در واقع نوعى گفتگوست. گفتگويى که شما در آن سره را از ناسره جدا مى‌کنيد. اگر قرار باشد که در اين نقد نقاط مثبت طرف مقابل ناديده گرفته شود سازنده نخواهد بود. اشاره به نقاط ضعف طرف مقابل تا زمانى که به تحقير او منجر نشود کمک کننده خواهد بود. الزامات يک گفت و شنود مطلوب اين است که عنصر احترام متقابل انصاف و آزادى در آن لحاظ شود. همان طور که ما ديگرى را نقد مى‌کنيم بايد اجازه بدهيم او هم ما را نقد کند و به صحبت‌هاى او توجه کنيم. در اينجا عنصر آزادى و بخصوص آزادى فکر و انديشه حائز اهميت است. ما بايد به همه گروه‌هايى که به قانون اساسى ملتزم و پايبند هستند اجازه دهيم که فکر و انديشه خود را ارائه کنند. به هرحال ما بايد در بحث اتحاد ملى عناصرى چون گفتگو، آزادى انديشه، احترام متقابل، اعتماد و اطمينان به يکديگر را مورد توجه قرار دهيم تا بتوانيم با وجود همه گروهها، جناح‌ها، مذاهب و قوميت‌ها را در کنار يکديگر به وحدت ملى جامه عمل بپوشانيم. تجربه امام موسى صدر در لبنان براى ما مى‌تواند درس آموز باشد، زيرا ايشان با توجه به تکثر قومى و فرقه‌اى و طايفه‌اى و سياسى و مشکلات امنيتى و اقتصادى کشور لبنان توانست در شکل‌گيرى يک اتحاد ملى و انسجام اسلامى نقش موثرى ايفا کند.

امروز سایت بازتاب خبر از انتشار کتابی با عنوان تأملی بر فلسفه امام موسی صدر در امریکا داد. متأسفانه چهره امام موسي صدر به ویژه ابعاد فلسفی و سیاسی فکر ایشان در ايران آن چنان كه بايد شناخته شده نيست. ايشان داراي افكار بسيار بلند و عميقي است كه هنوز به درستی آن توجه نشده و صرفاَ مسأله ربودن ایشان در این سال ها آن هم به طور نیم بندی مطرح بوده است. تعدادی از دوستداران اندیشه ایشان در سال های اخیر فعالیت های خوبی در جهت نشر اندیشه ایشان انجام داده اند. از جمله می توان به آغاز طرح تدوین اندیشه سیاسی ایشان در پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اشاره کرد. این طرح توسط نگارنده در حال تدوین است و امید می برم با توجه به اطلاعاتی که در طی سال های اخیر درباره اندیشه ایشان به دست آورده ام به زودی مرحله تدوین و نگارش اندیشه ایشان نیز آغاز گردد. پیش از این نیز گزیده ای از فکر سیاسی امام صدر تدوین و در فصلنامه علوم سیاسی منتشر شد که مورد توجه و استقبال علاقه مندان فکر و اندیشه قرار گرفت. سه مقاله منتشره در بخش مقالات همین سایت موجود است.