جدیدترین مطالب

معتقدیم هر دو اندیشمند مورد بحث، تاثیرات زیادی هم در جامعه و در زمانه خودشان و هم به‎ویژه در وضعیت فعلی ایجاد کردند. ما امروزه به آرا و اندیشه‎‎های این بزرگان رجوع می‎کنیم و درباره عمل اجتماعی آنان می‎اندیشیم و از ظرفیتی که آن‎ها برای ما ایجاد کردند، با لحاظ کردن همه لایه‎‎های وجودی انسان، برای ساختن جامعه مطلوبمان استفاده می‎کنیم
دکتر شریف لک زایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، با بیان اینکه امام موسی صدر معتقد است با وجود عاملی به عنوان شهادت، تمامی معادلات رنگ می بازد، گفت: شهادت به این معنا نیست که ما دست روی دست بگذاریم و بگوئیم ما آماده شهادت در راه خدا هستیم بلکه شهادت به این معناست که ما دائم در تلاش مستمری باشیم تا بتوانیم جامعه خودمان را ارتقا دهیم و تعالی ببخشیم و بتوانیم بخشی از مشکلات جامعه را حل کنیم.

sharif_lakzaee.jpgشریف لک زایی در گفتگو با خبرنگار ایکنا افزود: از منظر امام موسی صدر قرآن، انسان و هستی در كنار هم و هماهنگ با هم پيش می‌روند و قرآن روابط تحول‌يافته ميان آدمی و هستی را به صورت پيشرفته و در جهت جاودانگی سامان داده است و انسان با رجوع به قرآن می‌تواند تمدن را در جهتی كه خداوند اراده می‌كند پيش ببرد.

صدر، در طی بیست سال حضور مؤثر در لبنان، که گرچه کشوری کوچک اما متکثر و متنوع به لحاظ قومی، مذهبی و دینی بود، با اقدامات خود و برای زنده ساختن روح همبستگی و انسجام اسلامی در سطح لبنان اقدامات وسیع و همه جانبه ای را به انجام رساند به گونه ای که به عنوان وجدان لبنان مشهور و محبوب همه طوایف گردید.