جدیدترین مطالب

معتقدیم هر دو اندیشمند مورد بحث، تاثیرات زیادی هم در جامعه و در زمانه خودشان و هم به‎ویژه در وضعیت فعلی ایجاد کردند. ما امروزه به آرا و اندیشه‎‎های این بزرگان رجوع می‎کنیم و درباره عمل اجتماعی آنان می‎اندیشیم و از ظرفیتی که آن‎ها برای ما ایجاد کردند، با لحاظ کردن همه لایه‎‎های وجودی انسان، برای ساختن جامعه مطلوبمان استفاده می‎کنیم
دکتر شریف لک زایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، با بیان اینکه امام موسی صدر معتقد است با وجود عاملی به عنوان شهادت، تمامی معادلات رنگ می بازد، گفت: شهادت به این معنا نیست که ما دست روی دست بگذاریم و بگوئیم ما آماده شهادت در راه خدا هستیم بلکه شهادت به این معناست که ما دائم در تلاش مستمری باشیم تا بتوانیم جامعه خودمان را ارتقا دهیم و تعالی ببخشیم و بتوانیم بخشی از مشکلات جامعه را حل کنیم.

sharif_lakzaee.jpgشریف لک زایی در گفتگو با خبرنگار ایکنا افزود: از منظر امام موسی صدر قرآن، انسان و هستی در كنار هم و هماهنگ با هم پيش می‌روند و قرآن روابط تحول‌يافته ميان آدمی و هستی را به صورت پيشرفته و در جهت جاودانگی سامان داده است و انسان با رجوع به قرآن می‌تواند تمدن را در جهتی كه خداوند اراده می‌كند پيش ببرد.