جدیدترین مطالب

journal1.jpgبه همت کالج اسلامی لندن، پانزدهمین شماره مجله مطالعات اسلامی شیعی منتشر شد. به گزارش خبرگزاری مهر، شرق‌ شناسی کنت دوگوبینو، نوشته جان اندرو مورو، آزادی و عدالت در اندیشه سیاسی امام موسی صدر، نوشته شریف لک زایی از جمله مباحث شماره پانزدهم این مجله است. دیدگاه علامه طباطبایی درباره معرفت شهودی نفس و نتایج آن در حکمت عملی، نوشته رضا اکبریان و نونا مؤمنی؛ اسلام آخرالزمانی؛ پاسخی به عباس امانت، نوشته حامد الگار از دیگر مطالب بیان شده در این شماره است.

emam_mousa_sadr.jpg در مدت كوتاهی كه از ورود مخالفان سرهنگ به پایتخت لیبی می گذرد و دیگر دوران حكومت چهل و دو ساله سرهنگ خاتمه یافته است باید در پی امام موسی صدر بود. امامی كه در ایران متولد شد، پرورش یافت، به اجتهاد رسید و به منظور رهبری شیعیان لبنان به این كشور چندفرهنگی هجرت كرد و تحولی عمیق به ویژه در روابط میان مسلمانان و مسیحیان لبنان و ارتقای شیعیان لبنان به وجود آورد.

sadegh_tabatabai_va_sharif_lakzaee.jpgشهید مطهری در دیداری در مورد امام موسی صدر ضمن بیان برجستگی های علمی و فقهی از ایشان به عنوان فقیه و حکیمی یاد می کرد که با "ملاصدرا خوب جفت و جور شده" و نوعی آمیختگی فلسفه با عرفان را در خود پرورانده است. ایشان حتی می گفت: "اقا موسی در فلسفه صاحب نظر است و اسفار در دستش چون موم است" و یا قریب به این مضمون: "تسلط آقا موسی به مباحث کلامی یکی از رموز موفقیت او در صحنه منازعات علمی لبنان است."