جدیدترین مطالب

اندیشه سیاسی صدرالمتالهین بخشی از میراث علمی وی است که امروزه به آن توجه می‎شود. این اندیشه دارای جایگاه مهم و والایی در حوزه مکاتب فکریـ سیاسی است. اندیشه‎ای که بررسی تحولات سیاسیـ اجتماعی ایران معاصر و به‎ویژه نقش علمای پیرو مکتب حکمت متعالیه که در بیداری فکر دینی و سیاسی و احیای انگیزه‎‎های اصلاحگرایانه نقش اساسی داشته‎اند، بدون آن میسر نخواهد بود. میراث علمی ملاصدرا آن‎چنان عظیم است که می‎تواند محتوای رشته صدراشناسی را فراهم سازد.