جدیدترین مطالب

اندیشه سیاسی صدرالمتالهین بخشی از میراث علمی وی است که امروزه به آن توجه می‎شود. این اندیشه دارای جایگاه مهم و والایی در حوزه مکاتب فکریـ سیاسی است. اندیشه‎ای که بررسی تحولات سیاسیـ اجتماعی ایران معاصر و به‎ویژه نقش علمای پیرو مکتب حکمت متعالیه که در بیداری فکر دینی و سیاسی و احیای انگیزه‎‎های اصلاحگرایانه نقش اساسی داشته‎اند، بدون آن میسر نخواهد بود. میراث علمی ملاصدرا آن‎چنان عظیم است که می‎تواند محتوای رشته صدراشناسی را فراهم سازد.
کتب و آثار دیجیتال پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) بعنوان ناشر دیجیتال در بستر نرم افزار مدیریت و ساخت منابع دیجیتال پژوهان ارائه می گردد. مجموعه حاضر مشتمل بر 10 جلد از آثار پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در حوزه سیاست متعالیه می باشد.
این مجموعه شامل کتب زیر می باشد:
1. مقدمه ای بر حکمت سیاسی متعالیه، ابوالحسن حسنی
2. مفهوم شناسی حکمت متعالی سیاسی
3. درآمدی بر اخلاق فلسفی در حکمت متعالیه
4. سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (مجموعه مقالات) جلد اول
5. سیاست متعالیه از منظرحکمت متعالیه (مجموعه مقالات ) جلد سوم
6. سیاست متعالیه از منظرحکمت متعالیه (مجموعه مقالات ) جلد چهارم
7. سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (دفتر اول: نشست ها و گفتگوها)
8. سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (دفتر دوم: نشست ها و گفتگوها)
9. سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (دفتر سوم: نشست ها و سخنرانی ها)
10. سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (چکیده نشست ها و مقاله ها)
 
لینک دریافت:
http://cafebazaar.ir/app/ir.isca.pajoohan.siasatmotaliye/?l=fa
- See more at: http://www.isca.ac.ir/Portal/home/?news/127800/205391/209497/%D9%86%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA%20%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA#sthash.PXGEmgvT.dpuf