جدیدترین مطالب

کتب و آثار دیجیتال پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) بعنوان ناشر دیجیتال در بستر نرم افزار مدیریت و ساخت منابع دیجیتال پژوهان ارائه می گردد. مجموعه حاضر مشتمل بر 10 جلد از آثار پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در حوزه سیاست متعالیه می باشد.
این مجموعه شامل کتب زیر می باشد:
1. مقدمه ای بر حکمت سیاسی متعالیه، ابوالحسن حسنی
2. مفهوم شناسی حکمت متعالی سیاسی
3. درآمدی بر اخلاق فلسفی در حکمت متعالیه
4. سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (مجموعه مقالات) جلد اول
5. سیاست متعالیه از منظرحکمت متعالیه (مجموعه مقالات ) جلد سوم
6. سیاست متعالیه از منظرحکمت متعالیه (مجموعه مقالات ) جلد چهارم
7. سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (دفتر اول: نشست ها و گفتگوها)
8. سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (دفتر دوم: نشست ها و گفتگوها)
9. سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (دفتر سوم: نشست ها و سخنرانی ها)
10. سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (چکیده نشست ها و مقاله ها)
 
لینک دریافت:
http://cafebazaar.ir/app/ir.isca.pajoohan.siasatmotaliye/?l=fa
- See more at: http://www.isca.ac.ir/Portal/home/?news/127800/205391/209497/%D9%86%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA%20%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA#sthash.PXGEmgvT.dpuf

خبرگزاری شبستان: ﻫﻴﭻ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺪون اﻧﺪﻳﺸﻪ قابل تحقق ﻧﻴﺴﺖ. ﻫﺮ ﻛﻨﺸﻲ از اﻧﺴﺎن ﻋﻘﺒـﻪ ﺑﻴﻨﺸﻲ و ﻣﻨﺸﻲ دارد. در ﻧﺘﻴﺠﻪ هیچ ﻋﻤﻠﻲ و ﻧﻈﺎﻣی ﺑـﺪون ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﻣﻤﻜـﻦ ﻧﻴﺴـﺖ. ﻳﻜـﻲ از ﻻﻳﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﺮی امام ﺧﻤﻴﻨﻲ (ره) حکمت ﻣﺘﻌﺎﻟﻴﻪ است.

به گزارش گروه اندیشه خبرگزاری شبستان، ﭘﺸﺘﻮاﻧه ﻓﻠﺴﻔﻲ و ﺧﺮدورزاﻧه اﻧﻘـﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﭼﻴﺴﺖ؟ آﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻧﻘﻼﺑﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺰرگ، ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺸﺘﻮاﻧه ﻓﻠﺴـﻔﻲ و ﺧﺮدورزاﻧﻪ اﺳﺖ؟ در مورد این موضوع دیدگاه های مختلف و گاه متناقضی ارائه شده است. در گفتگو با شریف لکزایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به بحث بررسی این موضوع پرداختیم که بخش دوم و پایانی آن اکنون از نظر شما می گذرد:

فیلسوف بودن امام خمینی مغفول مانده است

دکتر لک زایی گفت: امام(ره) فیلسوف است اما فلسفه ایشان و اینکه ایشان یک فیلسوف است مغفول واقع شده است. بنیان فکری امام متأثر از فلسفه صدرایی است. این فلسفه مشتمل بر سه ویژگی است؛ برهان، قرآن و عرفان.

به گزارش خبرنگار مهر، ویژگیهای فلسفه سیاسی امام خمینی(ره) چیست؟، فلسفه سیاسی ایشان برگرفته از چه اندیشه هایی است؟، تدوین و تکوین انقلاب اسلامی و نظام اسلامی چگونه محقق شد یا اصلا تکوینی نبوده و امام از ابتدا می دانست چه چیزی را می خواهد پایه ریزی کند؟، اینها سؤالاتی است که در گفتگو با دکتر شریف لک زایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مورد بررسی قرار داده ایم.