جدیدترین مطالب

تدبیرات الهیه یکی از آثار معروف و مهم ابن عربی است که دستخوش حوادث نگردیده و از نابودی بدور بوده و به دست آیندگان رسیده و چاپ شده است.
ابن عربی در خطبه کتاب می‌گوید: این کتاب کم حجم ولی پر محتوا را به تدبیرات الهیه در اصلاح مملکت انسانی نام‌گذاری کردم.
در دائرة المعارف بزرگ اسلامی نیز جزو آثار ابن عربی به شمار آمده است ولی متاسفانه دکتر جهانگیری آنرا از قلم انداخته است، گر چه هنگام بیان انشاء الدوائر و عقلة المستوفر در پاورقی متذکر می‌شود که این دو کتاب به انضمام تدبیرات الهیه در لیدن به چاپ رسیده حتی انشاء الدوائر را دو بار با دو نام متفاوت ذکر می‌کند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید