جدیدترین مطالب

بالاخره پس از مدت ها كتاب بررسي تطبيقي نظريه هاي ولايت فقيه به همت پژوهشكده علوم و انديشه سياسي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي منتشر شد. اثر حاضر ، با رويكردي تطبيقي و مقايسه اي، براي نخستين بار بر آن است، ضمن واكاوي، توصيف و تحليل عناصر برجسته و اثر گذار در نظريه هاي ولايت فقيه، نقطه عزيمت اين نظريه ها را مورد بررسي، مقايسه و سنجش قرار دهد . از اين رو در پژوهشي پسيني، در پي تحليل واقعيت هاي موجود درون نظريه ها است. ايضاح تمايزها و مشتركات در مناسبات دولت و شهروندان، تفكيك حوزه خصوصي از حوزه عمومي، ساختار و فرآيند قدرت و ميزان سازگاري با پرسش ها و انتظارات نوين در شمار مباحثي است كه در اين اثر به آن ها پرداخته شده است.

بالاخره پس از مدت ها كتاب بررسي تطبيقي نظريه هاي ولايت فقيه به همت پژوهشكده علوم و انديشه سياسي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي منتشر شد.

اثر حاضر ، با رويكردي تطبيقي و مقايسه اي، براي نخستين بار بر آن است، ضمن واكاوي، توصيف و تحليل عناصر برجسته و اثر گذار در نظريه هاي ولايت فقيه، نقطه عزيمت اين نظريه ها را مورد بررسي، مقايسه و سنجش قرار دهد . از اين رو در پژوهشي پسيني، در پي تحليل واقعيت هاي موجود درون نظريه ها است. ايضاح تمايزها و مشتركات در مناسبات دولت و شهروندان، تفكيك حوزه خصوصي از حوزه عمومي، ساختار و فرآيند قدرت و ميزان سازگاري با پرسش ها و انتظارات نوين در شمار مباحثي است كه در اين اثر به آن ها پرداخته شده است.

اين كتاب در چهار فصل به بيان نظريه های مختلف در باب ولايت فقيه مي پردازد. در فصل نخست مباحث كلامي – اعتقادي و فقهی - اصولی نظريه هاي ولايت فقيه، در فصل دوم ساختار نظام سياسي و فرآيند قدرت در نظريه هاي ولايت فقيه، در فصل سوم رابطه دولت و شهروندان و مشاركت سياسي در نظريه انتصاب و انتخاب و در فصل چهارم نظريه‌هاي ولايت فقيه مورد بحث قرار مي گيرند.

در مقدمه اين كتاب، پرسش از حق حاكميت و حكومت به عنوان يكي از دغدغه هاي اصلي شيعيان در عصر غيبت مطرح شده است. هدف اصلي از نگارش اين كتاب تبيين دو نظريه ولایت انتخابی و ولایت انتصابی فقیه و نقش مردم در حكومت بر اساس اين دو نظريه است.بررسی تطبیقی نظریه های ولایت فقیه دومین اثر منتشر شده به قلم این جانب است که در ماه جاری منتشر شده است. پیش از این و در اردیبهشت ماه کتاب توزیع و مهار قدرت در نظریه های ولایت فقیه توسط کانون اندیشه جوان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با حذف بخش هایی از آن منتشر شده بود. سومین کار پژوهشی نگارنده با عنوان مناسبات فرد و دولت در نظریه های ولایت فقیه پیش از انتشار و با اعمال سلیقه ... از انتشار بازماند و در انتظار فرصتی است تا با بازنگری مجدد در آینده منتشر شود. 

كتاب در 264 صفحه و تيراژ 1400 نسخه به قيمت 1800 تومان روانه بازار شده است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید