جدیدترین مطالب

شریف لکزایی

لک زایی با تاکید بر ضرورت بررسی ماهیت حکمت متعالیه در انقلاب اسلامی، گفت: چند وقتی است که رابطه میان حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی از سوی متفکران غربی و داخلی مطرح شده است، لذا باید در باب ظرفیت‌های نظری و عملی این حکمت بیشتر بحث شود، چون معتقدیم که این نوع حکمت پشتوانه انقلاب است.
به گزارش خبرگزاری «حوزه»، شریف لک زایی، امروز ۲۱ بهمن در همایش حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی در مجمع عالی حکمت اسلامی قم گفت: در غالب تحقیقات در مورد انقلاب بُعد تحلیل از منظر فلسفه اسلامی و حکمت متعالیه مغفول واقع شده است و معمولا به حکمت متعالیه ارجاع نمی‌دهند ،این در حالی است که امام راحل مدرس و استاد حکمت متعالیه و از معتقدان به آن بوده است و متفکران دیگر انقلاب مانند شهید مطهری نیز از طرفداران حکمت متعالیه بوده‌اند.

وی افزود: چند وقتی است که رابطه میان حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی از سوی متفکران غربی و داخلی مطرح شده است، لذا باید در باب ظرفیت‌های نظری و عملی این حکمت بیشتر بحث شود، چون معتقدیم که این نوع حکمت پشتوانه انقلاب است.

این محقق و پژوهشگر بیان کرد: در این زمینه بحث‌های زیادی قابل طرح است از جمله اینکه نقش حکمت متعالیه در پیدایش، حفظ و تداوم انقلاب چیست؟ و آیا می‌توان گفت که این نوع حکمت، بنیاد انقلاب است و انقلاب برآمده از این نوع حکمت است، همچنین با فرض این مسئله ریشه و مبانی هستی‌شناسی و انسان‌شناسی و معرفت‌شناسی آن چیست؟

لکزایی در پایان گفت: نقش حرکت جوهری در تحولات سیاسی و اجتماعی دوره معاصر، اسفار اربعه و تبیین و نسبت آن با انقلاب و به ویژه نقش حکمای حکمت متعالیه و تاثیر آنان در تحولات انقلاب چیست؟ از دیگر مسایل قابل بحث است و ده‌ها پرسش می‌توان از ظرفیت این نوع حکمت را به بحث گذاشت.

گزارش تصویری نشست

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید