جدیدترین مطالب

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، مقاله «اخلاق سیاسی در اندیشه فارابی» در شماره پنجم فصلنامه حکمت اسلامی نوشته نجمه کیخا استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی به نگارش درآمده است.

این فصلنامه با موضوعات تخصصی در زمینه اخلاق سیاسی در اندیشه فارابی منتشر شده است.

در چکیده این مقاله آمده است:

از نکته‌های قابل توجه در اندیشه فارابی، ترکیب اخلاق و سیاست است؛ به‌ گونه‌ای‌ که کتاب‌های سیاسی وی بنام کتاب‌های اخلاق و سیاست یا اخلاق سیاسی نامیده می‌شود. وی فلسفه مدنی را به دو بخش تقسیم می‌کند که یک بخش آن اخلاق مدنی است.

با توجه به این مسئله، تأمل در اندیشه فارابی به‌منظور فهم زوایای گوناگون اخلاق سیاسی بااهمیت خواهد بود. خُلق آن چیزی است که سبب خوب یا بد شدن افعال و احوال نفسانی می‌شود. هر گاه خلق نیکو که مربوط به نفس انسان می‌گردد، با قوت ذهن که مربوط به عقل است همراه شوند، فضیلت پدید می‌آید.

وظیفه سیاست ترویج اخلاق و عادات و سجایا در جامعه و میان مردم است و تبیین چگونگی انجام این مسئله، از مهم‌ترین وظایف اخلاق سیاسی شمرده می‌شود.

در این مقاله در کنار توجه به چیستی اخلاق سیاسی در اندیشه فارابی، به جایگاه اخلاق سیاسی و شیوه‌های نهادمند ساختن آن در جامعه و علل تنوع اخلاق سیاسی در جوامع گوناگون خواهیم پرداخت و با توجه به کاربرد معنادار تخیل و قوه خیال در اندیشه وی، ارتباط اخلاق سیاسی را با عالم خیال بررسی خواهیم کرد.
دریافت مقاله ازکلیک زیر:

اخلاق فلسفی در اندیشه فارابی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید