جدیدترین مطالب

روزگار عجیب و غریبی است! چندی قبل، درست به خاطر ندارم، از سوی روزنامه قدس، گفت و شنودی با من انجام گرفت که تا همین دو سه هفته قبل از سرنوشت آن بی اطلاع بودم. اخیراً به واسطه نمایه یکی از نشریات پی بردم مصاحبه ای با عنوان «عدالت نباشد، آزادی هم نیست» از من منتشر شده است. از سر کنجکاوی و برای این که نسخه ای از آن در اختیار داشته باشم مطلب را از سایت این روزنامه برگرفتنم. به نظر، مصاحبه خوبی بود. اما متأسفانه مشکلی بزرگ در متن راه یافته بود و آن هم رخنه برخی اشتباهات روشن در متن مصاحبه بود. اشتباه این بود که به عمد یا به غفلت(!) جای دو دیدگاه مورد اشاره در گفت و گو تغییر یافته بود.به گونه­ای که اگر خواننده آشنا به مباحث مشروطیت متن را مطالعه کند به سرعت پی خواهد برد که دیدگاه مورد اشاره نادرست است. به هر حال جای دو اندیشمند در متن منتشره جا به جا شده بود. با مطالعه متن منتشره به این اشتباه پی خواهید برد. تعجب می­کنم که چرا و چگونه چنین متنی به نام اینجانب منتشر شده است. خوب است این گونه نشریات حرف­هایشان را با قلم نویسندگان خود بگویند نه این که متن گفت و شنود با دیگران را دست کاری کنند! با عنایت به این اشتباه آشکار، در ادامه، ضمن تصحیح اشتباه وارده در متن مصاحبه منتشره، لازم است خاطر نشان کنم مصاحبه روزنامه قدس با اینجانب که در تاریخ 21 خرداد 1385 در این روزنامه منتشر شده است، به ویژه بخش­های انتهایی آن، فاقد اعتبار است. امید می­برم بخش دیگر این مصاحبه اگر منتشر شده باشد درست منتشر شده باشد.