جدیدترین مطالب

لک زایی بر ورود خبرگزاری رسا به تحلیل جریان های حوزوی تأکید کرد و آن را کمک به پژوهشگران حوزوی دانست.

شریف لک زایی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری رسا، با تأکید بر ورود خبرگزاری رسا به جریان شناسی اندیشه ای در فضای حوزه، گفت: توجه به خلأهای فکری جامعه ضروری است و خبرگزاری رسا باید جدیدترین مباحث اندیشه ای حوزه علمیه را مورد بررسی قرار دهد؛ این خبرگزاری با توجه به ارتباطی که با نیروهای علمی حوزه علمیه دارد می تواند چنین کاری را به درستی انجام دهد.

مدیر گروه فلسفه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ادامه داد: خبرگزاری رسا با توجه به حضورش در میان حوزویان، علما و مراکز علمی حوزوی که جدیدترین آثار دینی را منتشر می کنند می تواند خلأ بررسی جریان شناسی اندیشه ای را برطرف سازد اما متأسفانه تاکنون در این زمینه خلأ وجود دارد بنابراین در صورت انتشار کتاب یا فکر جدید رسا باید ورود کند و به صورت کامل آن را پوشش دهد و حتی در صورت لزوم پرونده تشکیل داده و در زمینه آن مصاحبه و گفت وگو انجام دهد.

وی اضافه کرد: در صورت ورود رسا به حوزه اندیشه ای و پوشش اندیشه های جدید هم خلأ پوشش چنین اخباری برطرف می شود و هم به دلیل جذابیت این گونه اخبار، می تواند افراد فراوانی را به سمت خود جذب و زمینه پوشش آنها را برای دیگر خبرگزاری ها نیز فراهم کند.

لک زایی در زمینه اهمیت پوشش اخبار حوزوی از سوی رسانه گفت: پوشش اخبار حوزوی امری بدیهی است حتی نیاز است رسانه ای اخبار حوزوی را به صورت بین المللی پوشش دهد که متأسفانه در این زمینه خلل وجود دارد؛ در مقابل رسانه ای که کلیسا و فضای اهل سنت در اختیار دارد قابل مقایسه با رسانه های حوزوی نیست بنابراین ایجاد رسانه ای با زبان های زنده دنیا ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: در زمینه پوشش اخبار در فضای داخلی نیز رسانه ای که مد نظر و بایسته حوزه علیمه مشهود نیست و به کار فراوانی نیاز است البته مراد گزارش های تحلیلی و اندیشه ای است نه خبری بلکه اخبار مرجعیت را تمامی خبرگزاری ها پوشش می دهند و خود علما نیز دارای سامانه اینترنتی هستند.

وی ورود خبرگزاری رسا به تحلیل جریان های حوزوی را ضروری دانست و تصریح کرد: وظیفه رسانه آگاهی بخشی است و پژوهشگران به دلیل اشتغال فراوان به پژوهش وتحقیق اطلاع کافی نسبت به جریان ها را دراختیار ندارند بنابراین بررسی جریان های حوزوی از سوی خبرگزاری رسا می تواند کمک فراوانی به پژوهشگران کند گرچه ممکن است عده ای از انجام آن ناراحت شوند که چنین موردی طبیعی است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید