جدیدترین مطالب

لک زایی با بیان این که حوزه علمیه از نقش هدایت گرانه و مردمی خود غفلت نکند، گفت: همراهی حوزه علمیه با مردم و حضور در میان آنها و سنگ صبور آنان شدن از اهمیت زیادی برخوردار است که به نظر نیازمند تجدید و احیا است.

شریف لک زایی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری رسا، با گرامی داشت ایام الله دهه فجر در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که حوزه علمیه چه مقدار به نقش مادری خود در قبال انقلاب اسلامی کرده است، گفت: با توجه به این که حوزه دارای سطوح مختلفی است و برداشت ها و سلایق متنوع و متفاوتی در حوزه وجود دارد شاید نتوان پاسخ واحدی به این پرسش داد.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ادامه داد: نقش مادرانه حوزه، برفرض پذیرش این نقش، آسیب های جدی دیده است و بیشتر این آسیب ها از ناحیه افرادی وارد شده است که با نگاه سیاسی و جناحی از پایگاه حوزه وارد شده و دست به عمل و اقدام سیاسی زده اند.

وی با تأکید بر این که فرهنگ بر سیاست اولویت دارد، اظهار کرد: از میان آسیب هایی که به هر دلیلی بر حوزه علمیه وارده شده، آسیب سیاسی بسیار جدی تر بوده است و در هر حال باید از اولویت فرهنگ بر سیاست گفت و بر آن تأکید کرد و حوزه علمیه نباید از نقش هدایت گرانه و مردمی خود غفلت کند، به ویژه همراهی حوزه علمیه با مردم و حضور در میان آنها و سنگ صبور آنان شدن از اهمیت زیادی برخوردار است که به نظر نیازمند تجدید و احیا است.

لک زایی خاطرنشان کرد: اگر وجهه اصلی انقلاب اسلامی، فرهنگی و فکری است حوزه و نهادهای منتسب به حوزه باید وارد فضایی شوند که جهت گیری آن تولید دانش های مورد نیاز است؛ البته در این بخش گام های اولیه برداشته شده است اما تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله فراوانی وجود دارد و نیازمند الزاماتی است که باید مراعات شود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: حوزه علمیه نباید گرفتار بوروکراسی مدیریت پژوهش شود که متأسفانه امروزه گریبانگ یر بسیاری از مراکز است؛ حوزه باید توان تشخیص و رصد وضعیت دانشی و نیازهای جامعه را داشته باشد و بر اساس آن عمل کند.

وی با با بیان این که حوزه علمیه باید برای برطرف کردن نیازهای جامعه با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و حتی دولت ارتباط داشته باشد، گفت: حوزه علمیه باید تجمیع ظرفیت های نهفته و موجود را مورد توجه قرار دهد و برای آن برنامه ریزی کند؛ در این زمینه همفکری و همکاری جدی با مراکز و نهادهای مختلف از جمله دولت، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بسیار اهمیت دارد.

لک زایی با اشاره به چالش های پیش روی انقلاب اسلامی افزود: هر انقلابی ممکن است با آسیب و چالش هایی مواجه شود که انقلاب اسلامی ایران نیز از این مسأله مستثنی نیست؛ اگر گفته می شود که انقلاب اسلامی ایران با اراده و خواست عمومی مردم و با رهبری امام خمینی(ره) به پیروزی رسیده است بنابراین مهم ترین چالش آن نیز بریدن مردم از انقلاب اسلامی و آرمان های آن است از این رو حوزه باید وفادار به آرمان های اصیل انقلاب اسلامی یعنی استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی باشد تا با همراهی مردم بتواند آرمان های طرح شده در انقلاب اسلامی را تحقق ببخشد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید